Brza vrata i trakaste zavese

BRZA VRATA

Brza vrata se izrađuju od PVC folije (boje po želji) debljine 0,8 mm, sa mogućnošću ugra­dnje potpuno prozirnog PVC zastora debljine 1 mm.

Tvrdi aluminijumski segmenti obezbe­đuju otpor na udare vetra do 100 km/h. Postoji mogućnost da platno bude potpu­no neprovidno i u boji po želji inve­stitora.

  • Brzina otvaranja vrata je 1-3 m/s.
  • Maksimalne širina vrata je do 20 m a visina do 8 m.

Vodilice su od tvrdog aluminijuma ili pocinkovanog čelika, a konstrukcija od čelika plasti­ficira se u željenu boju.

Motori su predviđeni za veliki broj radnih ciklusa na dan, postoji i mogućnost ručnog pokretanja  polugom (kurblom) u slučaju nužde.

U zavisnosti od pozicije ugradnje elektro­oprema urađena je u zaštiti IP 54 i IP 65.

​Upravljačka jedinica sa mogućnošću promene radne frekvencije, omogućava po­tpunu automatizaciju i mogućnost programiranja više različitih funkcija. Napon je 3 x 230 V.

​Postoji mogućnost specijalne izvedbe sa nerđajućim čelikom i protivpoža­rnom zaštitom, za zdravstvene ustano­ve i prehrambene objekte, kao i za proizvo­dne pogone gde se zahteva ispunjavanje posebnih propisa.

Rukovanje vratima vrši se putem taster prekidača ili putem senzora, po zahtevu kupca.

SELF REPAIRING SISTEM​

Zahvaljujući “Self-repairing” sistemu, prilikom udara (npr. vilju­škara) u slučaju da ispadnu iz vođica, vrata se automatski sama vraćaju u normalan položaj.

Nema troškova opravke, nema zastoja u proizvodnji.

Brzopodizna vrata - self repairing sistem

SENZOR POKRETA ZA BRZA VRATA

Senzori su ugrađeni sa jedne ili obe strane vrata i omogućavaju potpuno automatsko upravljanje vratima. Model senzora koji se ugrađuje zavisi od visine vrata.

Nailaskom viljuškara, nekog drugog vozila ili radnika, vrata se otvaraju i nakon određenog vremena zatvaraju.

Senzori imaju mogućnost podešavanja površine detekcije
Senzori imaju mogućnost podešavanja površine detekcije
Senzori su izvedeni tako da mogu da razlikuju vozila od ljudi
Senzori su izvedeni tako da mogu da razlikuju vozila od ljudi
Postoji opcija postavljanja indukti­vne petlje, koja može biti u funkciji otvaranja vrata ili kao dodatna sigurnost
Postoji opcija postavljanja indukti­vne petlje, koja može biti u funkciji otvaranja vrata ili kao dodatna sigurnost

TRAKASTE ZAVESE

Trakaste zavese se izrađuju od blago tonirane PVC folije, debljine 2 ili 3 mm u trakama širine 200 i 300 mm.

Odlikuje ih dobra zvučna i termoizolacija, kao i otpornost na habanje.

Izuzetno brzo i jednostavno se montiraju.

Mogućnost izrade po željenoj meri.

Prolazak viljuškara kroz trakastu zavesu
Menu