Rolo vrata

 • SA PUNIM I PERFORIRANIM LAMELAMA
 • ROLO MREŽE

ROLO VRATA SA PUNIM I PERFORIRANIM LAMELAMA

ROLO VRATA BEZ IZOLACIJE – ČELIČNA

Čelična rolo vrata izrađena su od pocinkovanog mašinski profilisanog lima. Lim je debljine 0,8 mm sa garantovanim kvalitetom i sertifikatom o poreklu iz EU. Završna lamela izrađena je od mašinski profilisanog pocinkovanog lima debljine 1 mm sa dodatnim ojačanjem po celoj dužini L profilom 30x30x3mm, što sprečava mogućnost obijanja i izvlačenja rolo zastora.

Bočne vodilice urađene su takođe od mašinski profilisanog pocinkovanog lima debljine 1,5 mm koje su dodatno ojačane čeličnim profilom 40x40x3 mm što čini kompletnu konstrukciju masivnijom, sigurnijom i dugotrajnijom. Bočne ploče nosači osovine urađene od čeličnog lima debljine 5 mm sa profilnim ojačanjem čime se garantuje izdržljivost velikih opterećenja i sila.

Osovina je urađena od debelozidne cevi na koju su montirani kvalitetni i atestirani doboši sa ležajevima. Čelične opruge koje se namotavaju u doboše, srazmerno veličini i težini vrata po tačno utvrđenim proračunima, garantuju dugogodišnje sigurno korišćenje rolo vrata. Opruge su urađene od najkvalitetnijeg opružnog čelika, sertifikaovanog od strane evropskih nadležnih institucija.

Elektromotor kao i sva prateća elektronika i oprema, urađena u skladu sa normama i regulativama EU.

Svi pokretni delovi vrata poseduju CE znak što nam jasno ukazuje da su vrata urađena u skladu sa strogim evropskim regulativama o bezbednosti, garantovanom kvalitetu materijala i izrade vrata.

Maksimalne dimenzije vrata su:

 • širina 10 m

 • visina 8 m

Garancija za rolo vrata bez izolacije

GARANCIJA KVALITETA

 • 30 godina garancije na čelični rolo zastor
 • 7 godina garancije na elektroniku

KOMBINACIJA LAMELA

Moguće su kombinacije rolo zasto­­ra sa punim i perforiranim lamelama.

Kombinacija punih i perforiranih lamela

LAMELE SA IMITACIJOM DRVETA

Kao dodatnu opciju, nudimo lamelu bez termoizoacije sa imitacijom drveta.

Rolo lamela sa imitacijom drveta

ROLO VRATA SA IZOLACIJOM – ČELIČNA I ALUMINIJUMSKA

Izrađena su od čeličnog ili aluminijumsk­og mašinski profilisanog lima. Lim je debljine 0,4 mm sa garantovanim kvali­tetom i sertifikatom o poreklu iz EU.

Rolo lamela sa izolacijomPaneli se izrađuju mašinski na automatizovanoj mašini koja precizno i ujednačeno uliva poliuretansku ispunu između dva lima od kojih je svaki debljine 0,4 mm.

Poliuretan je bez freona i nije štetan za životnu okolinu kao ni za ljude, što potvrđuje sertifikat proizvođača.

Završna lamela urađena je od ekstru­diranog aluminijuma, debljina zida profila je 3mm. Pored toga  ojačana je po celoj dužini L profilom 30x30x3 mm, što sprečava mogućnost obijanja i izvla­čenja rolo zastora. Na završnoj lameli ugrađena je zaptivna guma što obezbeđuje dobro prijanjane na pod.

Bočne vodilice urađene od ekstrudiranog aluminijuma, profil debljine zida 2 mm sa projektovanom komorom u sklopu koja  čini kompletnu konstrukciju masivnijom, sigurnijom i dugotrajnijom. U vodilicama sa obe strane ugrađuju se gume i četkice koje smanjuju trenje između lamela i vodilice a time i  sprečavaju oštećenje oba profila.

Osovina je urađena od debelozidne cevi na koju su montirani kvalitetni i atestirani doboši sa ležajevima.

Čelične opruge koje se namotavaju u doboše srazmerno veličini i težini vrata po tačno utvrđenim proračuni­ma, garantuju dugogodišnje sigurno korišćenje rolo vrata. Opruge su urađene od najkvalitetnijeg opružnog čelika, sertifikaovanog od strane evropskih nadležnih institucija.

Poseduju “Anti-wind” sistem i pogodna su za velika vrata i jake udare vetra.

Maksimalne dimenzije vrata su:

 • širina 13 m

 • visina 8 m

Garancija za rolo vrata sa izolacijom

GARANCIJA KVALITETA

 • 30 godina garancije na čelični rolo zastor

 • 5 godina garancije na aluminijumski rolo zastor

 • 7 godina garancije na elektroniku

ROLO MREŽE / ROLO REŠETKE

PRAVOUGAONE MREŽE

Izrađena su od pocinkovanog mašinski profilisanog lima. Lim je debljine 0,8 mm sa garantovanim kvalitetom i sertifikatom o poreklu iz EU. Završna lamela izrađena je od mašinski profilisanog pocinkovanog lima debljine 1 mm sa dodatnim ojačanjem po celoj dužini L profilom 30x30x3mm, što sprečava mogućnost obijanja i izvlačenja rolo zastora.

Bočne vodilice urađene su takođe od mašinski profilisanog pocinkovanog lima debljine 1,5 mm koje su dodatno ojačane čeličnim profilom 40x40x3 mm što čini kompletnu konstrukciju masivnijom, sigurnijom i dugotrajnijom. Bočne ploče nosači osovine urađene od čeličnog lima debljine 5 mm sa profilnim ojačanjem čime se garantuje izdržljivost velikih opterećenja i sila.

Osovina je urađena od debelozidne cevi na koju su montirani kvalitetni i atestirani doboši sa ležajevima. Čelične opruge koje se namotavaju u doboše, srazmerno veličini i težini vrata po tačno utvrđenim proračunima, garantuju dugogodišnje sigurno korišćenje rolo vrata. Opruge su urađene od najkvalitetnijeg opružnog čelika, sertifikaovanog od strane evropskih nadležnih institucija.

Elektromotor kao i sva prateća elektronika i oprema, urađena u skladu sa normama i regulativama EU.

Svi pokretni delovi vrata poseduju CE znak što nam jasno ukazuje da su vrata urađena u skladu sa strogim evropskim regulativama o bezbednosti, garantovanom kvalitetu materijala i izrade vrata.

Maksimalne dimenzije vrata su:

 • širina 10 m

 • visina 8 m

Garancija za rolo vrata bez izolacije

GARANCIJA KVALITETA

 • 30 godina garancije na čelični rolo zastor
 • 7 godina garancije na elektroniku

SINUSOIDNE MREŽE

Izrađuju se od čeličnih cevi Ø14 mm naizmenično isavijanih u obliku sinusoide, spojenih spojnicama širine 20 mm, tako da se dobijaju okca visine 100 mm i širine 170 mm.

Sve ostalo, navedeno za pravougaoni tip mreže, važi i za ovaj tip mreže.

Maksimalne dimenzije su:

 • širina 5 m

 • visina 8 m

Sve ostale dimenzije rade se na upit.

INOX EXCLUSIVE

Rolo vrata urađena u potpunosti od nerđajućeg čelika-inoxa.

Idealna su za prehra­mbenu i farmaceutsku industriju, kao i sva mesta gde je neophodna izuzetna čistoća i higijena.

Rade se po meri i zahtevu.

Mogu biti urađena i kao kombinacija rolo mreža i punih lamela.

Inox rolo vrata

KOMBINACIJA LAMELA

Moguće su kombinacije punih lamela sa mrežama oba tipa (pravougaonog ili sinusoidnog).

Rolo vrata - kombinacija lamela

VODILICA SA ČETKICOM

Kao deo standardne opreme u termoizolovana rolo vrata ugrađuje se vodilica sa četkicom.

Umanjuje buku, prodor prljavštine i poboljšava izolaciju vrata.

Za rolo vrata bez izolacije (sve tipove) u standardnu opremu spada metalna vodilica, a vodilica sa četkicom je opciona.

Vodilica sa četkicom za rolo vrata

ŠIROK ASORTIMAN BOJA

Kompletna konstrukcija vrata je plastificirana u boju po izboru kupca u skladu sa RAL standardom.

Ral paleta boja
Menu